Ενημερωτικά δελτία

15η HEALTH EXPO ATHENS INTEROPTICS NEWSLETTER – ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 Ολοκλήρωση του νέου ιδρυματικού αποθετηρίου του ΕΑΠ από την INTEROPTICS Συμμετοχή της INTEROPTICS στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 19-21 Οκτωβρίου 2022 «SPECIAL EDITION INTEROPTICS NEWSLETTER: OCLC - Απρίλιος 2022» Webinar 15/3/2022 4.00 μ.μ._Beyond OpenURL-Improving Linking with LibKey ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ της IBM MICROMDEX Solutions Συμμετοχή της INTEROPTICS στο 27ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 25-27 Οκτωβρίου 2021 SPECIAL EDN NEWSLETTER Webinars για το Writefull Λογισμικό επιμέλειας επιστημονικής συγγραφής